Inspektionsabteilung--Gebrauchten Mechanischen U.Elektrischen Produkten

Frau Li
T 0049-421-639196 18
M 0049-160-2136 814
E usedmachine@ccicgermany.com

Frau Zhang
T 0049-421-639196 68
M 0049-151-4078 2088
E usedmachine@ccicgermany.com

Inspektionsabteilung-- Wiederverwertbaren Feststoffabfällen

Frau Yin
T 0049-421-639196 99
M 0049-151-2237 9401
E inspection@ccicgermany.com

Marketing Development Department--Business Consulting

Frau Zhai
M 0049-151-2237 9282
E bd@ccicgermany.com

Marketing Development Department--Business Acceptance

Frau Hou
M 0049-151-2233-1542
E market@ccicgermany.com

Certification Department

Frau Cui
T 0049-421-639196 41
M 0049-151-6481 4062
E certification@ccicgermany.com

Administration Department

Herr Gong
T 0049-421-639196 19
M 0049-151-2411 7610
E adminccicgermany.com